การติดตั้งและการใช้ Google talk

ดาวน์โหลด http://www.google.com/talk
GoogleTalk

What is Google talk client?
   คือโปรแกรมการสนทนาสำหรับใช้งานโดยต้องทำการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
(ระบบปฏิบัติการเป็น Windows)  ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
   สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรีที่  http://dl.google.com/googletalk/googletalk-setup.exe
   สามารถสื่อสารกันได้แบบ real-time ได้หลากหลายวิธีดังนี้
    Chatting (IM): สนทนาแบบพิมพ์ข้อความ 
    Calling: สนทนาโดยการโทรคุยกัน
    Send voicemail: ส่งข้อความเสียง
    Share music listening history: ฟังเพลงร่วมกันได้
    Send files: ส่งไฟล์ถึงกัน
  
   ขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรมมีขั้นตอนง่ายๆ  ดังนี้
   เมื่อกดที่ลิงค์  http://dl.google.com/googletalk/googletalk-setup.exe  เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมปรากฏหน้าจอให้ติดตั้งโปรแกรม
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image070.jpg
   กดปุ่ม  Save  เพื่อบันทึกโปรแกรม  (googletalk-setup.exe) ไว้ก่อนแล้วทำการติดตั้งภายหลังโดยกด double click ที่ไฟล์  googletalk-setup.exe ที่เก็บไว้
   หรือกดที่ปุ่ม  Run  หากต้องการติดตั้งโปรแกรมในทันที
เมื่อกดปุ่ม  Run  แล้วจะปรากฏหน้าจอให้ยืนยันการติดตั้งโปรแกรมให้กดปุ่ม Run อีกครั้ง
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image072.jpg
ที่หน้าจอ  License Agreement: อ่านรายละเอียดข้อตกลงทั่วไปในการใช้โปรแกรมแล้วกดปุ่ม  I Agree
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image074.jpg
กรุณาคอยสักครู่ เมื่อระบบกำลังถูกติดตั้ง
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image076.jpg
เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงสถานะว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม  Finish
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image078.jpg
จะแสดงหน้าจอให้เข้าสู่ระบบ ดูรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image080.jpg
การเข้าสู่ระบบ
   เมื่อติดตั้งโปรแกรมในครั้งแรกจะปรากฏหน้าจอให้เข้าสู่ระบบ  ใส่ Username บนโดเมน และPassword แล้วกดปุ่ม Sign in
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image082.jpghttp://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image084.jpg
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป
Note: สามารถเปิดหน้าจอการเข้าสู่ระบบได้โดยกดที่ Icon http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image086.jpg บนtaskbarได้เช่นกัน
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image088.jpg
Google talk interface features
   หน้าจอการใช้งาน Google Talk นั้นสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้

Availability icon
   คือส่วนของ Icon ที่บอกสถานะว่าว่างอยู่หรือไม่อย่างไร แต่ละ icon มีความหมายดังนี้
    สีเขียว หมายถึง พร้อมในการสนทนา
    สีเหลือง หมายถึง เปิดโปรแกรมทิ้งไว้ แต่อาจจะไม่อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์
    สีแดง หมายถึง ยุ่งอยู่
    สีเทา หมายถึง ไม่ได้ออนไลน์
    Sign out: กดเลือกเมื่อต้องการออกจากระบบ
  
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image092.jpg
นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าสถานะเองได้ โดยเลือกที่ Custom message… แล้วพิมพ์ข้อความสถานะที่ต้องการแล้วกดปุ่ม enter
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image094.jpghttp://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image096.jpg

Search contacts
   สามารถค้นหารายการผู้ติดต่อได้โดยใส่ข้อความที่ต้องการค้นหาในช่องดังรูป ระบบจะทำการกรองเอาเฉพาะรายการผู้ติดต่อที่ตรงกับข้อความที่ใส่ไปให้ในทันที
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image099.jpg

Invite friends
   สามารถเชิญเพื่อนเข้ามาร่วมในการสนทนาได้ ตามขั้นตอนดังนี้
กดปุ่ม  Add
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image108.jpg
ใส่ที่อยู่อีเมล์ซึ่งอาจจะเป็นที่อยู่ในโดเมนเดียวกัน ,ที่อยู่อีเมล์ที่ใช้ Google Apps แต่ต่างโดเมนกัน หรือที่อยู่อีเมล์ที่ใช้ Gmail ก็ได้ แล้วกดปุ่ม Next >>
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image110.jpg
กดปุ่ม Finish ซึ่งท่านจะสนทนากันได้เมื่อผู้ที่ท่านเชิญตอบรับการเชิญแล้ว
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image112.jpg

Calling

   คือส่วนของการการสนทนาโดยใช้การโทรเรียก ซึ่งการติดต่อวิธีนี้คู่สนทนาจะต้องมีไมโครโฟนและลำโพง สามารถเรียนรู้รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่ Google Talk Help Center  คุณสามารถโทรไปยังผู้ติดต่อได้ที่หน้าต่างการสนทนา โดยกดที่ปุ่ม Call
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image121.jpg
คู่สนทนาของท่านจะต้องตอบรับการโทรเรียก โดยกดปุ่ม Answer ถ้าคู่สนทนาไม่รับยังคงสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อสนทนาต่อได้
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image124.jpg
หากต้องการสิ้นสุดการสนทนาให้กดปุ่ม End Call
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image127.jpg

Voicemail
   คือส่วนของการการสนทนาโดยการส่งข้อควมเสียง ซึ่งการติดต่อวิธีนี้คู่สนทนาจะต้องมีไมโครโฟนและลำโพง สามารถเรียนรู้รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ได้ที่ Google Talk Help Center
คุณสามารถส่งข้อความเสียงไปยังผู้ติดต่อได้ที่หน้าต่างการสนทนาโดยกดที่ปุ่ม Send Voicemail
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image130.jpg
บันทึกเสียงโดยพูดผ่านไมโครโฟน ระบบจะทำการบันทึกเสียงไปเรื่อยๆหากต้องการสิ้นสุดการบันทึกให้กดปุ่ม End Call
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image134.jpg
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image136.jpg
คู่สนทนาของท่านจะได้รับข้อความเสียงส่งเข้าไปในกล่องจดหมาย โดยจะแสดงสถานะว่ามีกี่ข้อความเสียงที่หน้าจอสนทนา กดที่ Icon เพื่อเปิดกล่องจดหมาย
http://ru-mail.ru.ac.th/j2ee/googleapps/GoogleApps_User_V1.0_files/image139.jpg